Zarząd

Aktualny skład Zarządu Diecezjalnego KSM:
 

Prezes – Aleksandra Hereta
Z-ca prezesa – Natalia Kuna
Sekretarz – Karina Kozak
Z-ca sekretarza – Aleksandra Surowiec
Skarbnik – Magdalena Kopczyńska
Członek delegat – Ewelina Kuryło
Członek – Piotr Lis
Diecezjalny Asystent KSM – ks. Mateusz Furmaniak